Kwaliteitssysteem

Ontwerpen, ontwikkelen en implementeren

Onder andere op basis van uw missie, visie & strategie en aan de hand van ISO9001:2015 eisen, INK/Next of EFQM model, ondersteun ik met de ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem. En specifiek voor onderwijs doe ik dat uiteraard aan de hand van inspectiekaders voor het VO en MBO of de NVAO accreditatiekaders. Ik help u bijvoorbeeld met het (her)inrichten van het besturingsproces, met het opstellen van procesbeschrijvingen of met het downsizen van uw verouderde handboeken, met het in gang zetten van nieuwe werkwijzen, of met het stimuleren van de kwaliteitscultuur.

Het integreren van het kwaliteitsmanagementsysteem met uw arbo-, informatiemanagement (ISO27001) of milieumanagementsysteem (ISO14001) behoort eveneens tot de mogelijkheden.

 

Een paar extra handen nodig voor uw kwaliteitsmanagementsysteem?

Neem contact op