Certificatietraject & keurmerken

ISO 9001 certificering

Ik ondersteun het management team en de medewerkers tijdens de voorbereidingen, die gericht zijn op het behalen van een kwaliteitskeurmerk. Een kwaliteitskeurmerk is bijvoorbeeld:

  • één die is voorgeschreven door uw branchevereniging
  • het ISO9001:2015 certificaat
  • het opstellen van een zgn Zelfevaluatie of Inspectie bezoek
  • een instellings- of opleidingsaccreditatietraject begeleiden
  • een nulmeting uitvoeren conform het INK/Next of EFQM model

Ook na het behalen van het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem kan ik ondersteunen, o.a. met interne audits, waarderend onderzoek of visitaties, met leverancier- medewerkers- en (klant)evaluaties, of met het begeleiden van de management review.

Een paar extra handen nodig voor uw certificatietraject of keurmerken?

Neem contact op