de Kwaliteitsadviseur logo
Borgen


De kritische succesfactor van een organisatie is kwaliteit. Want kwaliteit is duurzaam. Zonder aantoonbaar werkend systeem voor kwaliteitszorg, geldt voor veel instellingen of organisaties dat deze niet geaccrediteerd of gecertificeerd worden en daarmee hun bestaansrecht wankel wordt. Het borgen en verankeren van de in uw branche geldende kwaliteitsnormen en -eisen is daarom essentieel.

  • De inrichting van een compliance management systeem
  • De “plan-do-check-act” ofwel de leercyclus borgen
  • Een onderbouwd goed functionerend kwaliteitssysteem aantoonbaar maken
  • Inrichten van kennismanagement in uw organisatie
  • Begeleiden van certificering of accreditatie van uw organisatie

Werkwijze
Certificering op bijvoorbeeld ISO9001:2008 is een uitstekende manier om de aandacht en ontwikkeling van kwaliteitsverbetering te borgen. Het delen van successen en de communicatie daarover zorgt mede voor het positief verankeren van de gestelde kwaliteitsnorm in de organisatie.

Met een inzichtelijke planning & controlcyclus worden kwaliteitseisen gehaald en behouden. Het op de juiste wijze uitvoeren van de Management Review (directiebeoordeling) helpt om de “act” fase te realiseren en dus de leercyclus te sluiten.

Voortaan de dingen in één keer goed doen
U wilt de auditoren van visiterende en beoordelende instanties goed gefundeerd te woord kunnen staan? Wilt u een goed functionerend kwaliteitssysteem met (digitale) handboeken en met minimale bureaucratische handelingen? Een lerende organisatie ontwikkelen en de plan-do-check-act- cirkel sluiten en borgen? Kortom; wilt u de dingen voortaan gegarandeerd in één keer goed doen? Neem contact op met de Kwaliteitsadviseur.

visie
borgen beheersen
verbeteren meten
1-2-3-4-5     < Terug