de Kwaliteitsadviseur logo
Verbeteren


Knelpunten en bottlenecks vormen de zwakste schakel; zij frustreren en vertragen de realisatie van uw strategische doelstellingen. Het verbeteren van processen kan ingrijpend zijn en vraagt om bijstelling van doelen, werkwijzen en van de organisatiecultuur. de Kwaliteitsadviseur kan:

  • Fungeren als sparringpartner voor projectleiders en kwaliteitsmanagers bij veranderprocessen
  • Optreden als projectleider bij verandertrajecten
  • Interim manager zijn in verbeter- en verandertrajecten
  • Ondersteunen met het vaststellen en uitvoeren van preventieve en corrigerende maatregelen

Werkwijze:
Verbetertrajecten kennen een harde en een zachte kant: structuren, werkwijzen en processen kunnen opnieuw, anders ingericht worden; maar dit zal pas succesvol functioneren indien de medewerkers betrokken zijn en meegenomen worden in dat proces.

de Kwaliteitsadviseur past in haar werkwijze kennis en ervaring toe uit de vakgebieden kwaliteitsmanagement, cultuurmanagement en projectmanagement.

Wat doen we met die wetenschap?
Wilt u weten wat te doen met de wetenschap van uw zwakste schakel? Wilt u de leereffecten op verschillende niveau’s in uw organisatie realiseren? Wilt u een efficiëntere bedrijfsvoering met betrokken, gemotiveerde medewerkers, die hun verantwoordelijkheid nemen voor het realiseren van kwaliteit? Schakel dan de Kwaliteitsadviseur in.

visie
borgen beheersen
verbeteren meten
1-2-3-4-5     < Terug