de Kwaliteitsadviseur logo
Meten


De branche, marktomgeving, uw doelgroepen en uw visie op kwaliteit zijn bepalend voor het hanteren van meetinstrumenten en het uitvoeren van kwaliteitsmetingen. U wilt weten of uw organisatie effectief functioneert. Belangrijk is om dan te weten waarom en wat er wordt gemeten. Maar ook hoe er wordt gemeten. Enkele voorbeelden waarbij u de Kwaliteitsadviseur kunt inschakelen zijn:

  • Advies over toepassing van meet- of evaluatiesystemen
  • Advies over beheersing van uw meet- en bewakingsapparatuur
  • Interne audits afnemen en de interne auditplanning maken
  • Voorbereiden van (systeem-) audits ten behoeve van certificerings- of accreditatietrajecten
  • Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren
  • Meten van klanttevredenheid en klantloyaliteit

Werkwijze:
Een interne en externe audit geeft inzicht in het functioneren van uw kwaliteitsmanagementsysteem, uw processen en uw organisatie. U verkrijgt management informatie door een nulmeting volgens het INK model uit te voeren.

Met een procesdoorlichting worden prestatie-indicatoren gemeten en worden procesprestaties en kwaliteitskosten voor u inzichtelijk gemaakt. de Kwaliteitsadviseur ondersteunt u in dit proces; zij controleert, audit (objectief en onafhankelijk) en meet de kwaliteitsresultaten waar dat wenselijk en nodig is.

Weten dat we de juiste dingen doen
Wilt u de kwaliteitskosten en –opbrengsten in kaart brengen? Wilt u de mate van tevredenheid onder uw relaties meten? Wilt u zeker weten dat u de juiste dingen doet? Vraag eens of de Kwaliteitsadviseur met u mee kijkt en neem vrijblijvend contact op.

visie
borgen beheersen
verbeteren meten
1-2-3-4-5     < Terug