de Kwaliteitsadviseur logo
Beheersen


Het beheersen van het kwaliteit wil zeggen het borgen, beschermen en garanderen van een doorlopend goede kwaliteitsoutput en -outcome. Er zijn verschillende manieren waarop de gewenste of vereiste kwaliteit kan worden beheerst. de Kwaliteitsadviseur biedt verschillende oplossingen:

  • Samenstellen kwaliteitshandboek (ook integraal met arbo / milieusysteem)
  • Opstellen van procesbeschrijvingen, protocollen en procedures
  • Inrichten kwaliteitsbeheersysteem
  • Inrichten documentenbeheer of formulierenstromen
  • Competenties van mensen vaststellen; taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden in functieprofielen vastleggen
  • Organisatiestructuur, overlegstructuren en werkprocessen herinrichten
  • Procesinteracties vaststellen

Werkwijze:
Met behulp van een quickscan maken wij inzichtelijk wat er nodig is om uw visie op kwaliteit in uw organisatie, processen en producten te realiseren. Of door een kwaliteitskostenonderzoek uit te voeren, kan inzichtelijk gemaakt worden welke (overbodige) activiteiten stopgezet of verander kunnen worden. Dit heet lean management. Door medewerkers mee te nemen in de aanpak van de zwakste schakels in de processen helpt de Kwaliteitsadviseur u de inrichting van uw organisatie passend en doeltreffend te maken. Zodat u stopt met het verliezen van geld, tijd en kansen.

Operational excellence is het nastreven waard. Er voor zorgen dat de mensen in uw organisatie de juiste middelen, materialen en methodes inzetten en hun verantwoordelijkheid leren te nemen om bij te dragen aan de professionalisering van uw organisatie.

De dingen juist doen
Wilt u de behoefte aan benodigde deskundigheid inzichtelijk maken? Heeft u behoefte aan het doorlichten van de effectiviteit en mate van efficiency van uw organisatie? Wilt u weten of de organisatie goed afgestemd is op uw strategische doelstellingen? Uw managementsystemen voor kwaliteit, arbo- en milieuzaken integreren? Kortom; wilt u de dingen juist doen? Neem dan contact op met de Kwaliteitsadviseur.

visie
borgen beheersen
verbeteren meten
1-2-3-4-5     < Terug