de Kwaliteitsadviseur logo
Visie


Visie op kwaliteit houdt in: weten wat kwaliteit in uw branche betekent en wat kwaliteitsaspecten zijn van uw dienstverlening of product. En komt uw eigen beeld overeen met dat van uw klant als u het heeft over “kwaliteit”? de Kwaliteitsadviseur helpt bij het inzichtelijk krijgen van uw kwaliteitsvisie en hoe u kwaliteitsmanagement hanteert als een strategisch, onderscheidend instrument. Een heldere visie wordt geformuleerd aan de hand van een aantal vragen:

  • Wat betekent “kwaliteit” in uw organisatie, product, proces?
  • Wat betekent “kwaliteit” volgens uw klanten?
    Aan welke kwaliteitseisen, regels en afspraken moet of wilt u voldoen?
  • Waaraan zou u kwaliteit kunnen afmeten? Waaraan meten uw klanten dat af?
  • Waarom denkt u een kwaliteitsmanagementsysteem nodig te hebben?
  • Is certificering, accreditatie of het voeren van een keurmerk nodig?

Werkwijze:
Aan de hand van klantspecifieke eisen en de kwaliteitseisen van uw organisatie wordt een visie ontwikkeld waarin het kwaliteitsbeleid en kwaliteitsdoelstellingen staan verwoord. Uw visie vormt de basis voor de inrichting en de planning van het kwaliteitsmanagementsysteem.

De kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren worden vastgesteld.
de Kwaliteitsadviseur werkt vanuit verschillende management modellen waaronder de ISO normen en certificering, het INK model, NVAO accreditatienormen en de uitgangspunten van proces- en projectmanagement. Met behulp van een quickscan wordt snel inzichtelijk of uw visie op kwaliteit doorvertaald wordt in uw organisatie, processen en producten.

De juiste dingen doen
Wilt u inzicht in de waarde van kwaliteitsnormen voor uw organisatie? Of wilt u de meerwaarde van het kwaliteitsmanagementsysteem (weer) gekoppeld krijgen aan uw visie en dat van uw klanten? Kortom; wilt u weten of u ‘de juiste dingen doet’? Neem dan contact op voor een vrijblijvend eerste gesprek.

visie
borgen beheersen
verbeteren meten
1-2-3-4-5     < Terug