de Kwaliteitsadviseur logo
Referenties


De Kwaliteitsadviseur, ofwel drs Virginie Donker, besloot in 2008 meer organisaties te willen ondersteunen dan alleen haar vaste werkgever de p.c. Hogeschool Marnix Academie. Het College van Bestuur zei daarover bij het afscheid in het najaar van 2008:

…”je kwam uit het bedrijfsleven en bracht bij ons een nieuwe, resultaatgerichte cultuur in…()..van die adviesfunctie hebben wij allemaal kunnen profiteren: studenten in de vele gesprekken die je met hen voerde, medewerkers in hun rol als afnemers van de talloze onderzoeken die je uitvoerde, diensthoofden en managers bij het beschrijven van de vitale processen en de realisering van de verbeterslagen, het College van Bestuur bij de verdere vormgeving van het kwaliteitszorgsysteem en de professionele ondersteuning bij het accreditatieproces en de beleidscyclus. Je hebt de Marnix Academie in die jaren ondersteund in haar verdere professionalisering gedurende een periode, waarin we intensieve veranderprocessen doormaakten...()…Persoonlijk heb ik het werk met jou als stimulerend ervaren. Je plannen waren helder en gestructureerd volgens de principes die je zelf uitdroeg…()…Het kan niet anders dan goed gaan: kwaliteit bewijst zichzelf!”
…Karel Aardse, (destijds) voorzitter College van Bestuur

…”Jammer dat je gaat! We verliezen met jouw vertrek iemand die de zorg voor kwaliteit goed in processen kon vertalen en die collega’s meenan in die processen…()…je hebt ons naar de top van de accreditatieberg geleid en ons vergezichten geboden op het gebied van inspirerend kwaliteitsmanagement…()…grote dank daarvoor!”
…Barbara de Kort, lid College van Bestuur

Sinds 2009 heb ik onder meer voor de volgende opdrachtgevers als adviseur, trainer, projectleider of interim manager het volgende kunnen betekenen, op het gebied van kwaliteitsmanagement:

…”Nog even een terugblik op afgelopen woensdag. Zoals ik al aangegeven had, kijk ik er met plezier op terug…()… ben ik altijd weer blij met die aanvulling van jou kant. Ik denk dat het ook heel goed was voor de andere cursisten en ook toen jij al weg was, werd nog steeds lovend over je presentatie en de keurig verzorgde materialen gesproken. Dus kun je IJsselgroep en CED-Groep toevoegen aan je lijst van tevreden klanten”.
…Henk Sluijters, kwaliteitsmanager, namens CED groep / IJsselgroep onderwijsbegeleidingsdienst

…”Prettige gesprekspartner, rustig, maakt makkelijk en goed contact. Kan overtuigend en vasthoudend beïnvloeden” (uit opleidingsassessment door Certiked) “ Virginie hanteert een prettige wijze van gespreksvoering. Zij geeft rust, is in staat om empatisch te luisteren, bevestigt de klant en maakt een goede samenvatting van de gesprekken en de onderdelen daarvan. De opbouw van de gesprekken is logisch en heel natuurlijk” (field review assessment door een teamleider van Certiked).

…”Virginie heeft een duidelijke structuur en een systeem van werken aangebracht in de lastige materie die ons vanuit wet en regelgeving wordt opgelegd. Ze verbindt de opdracht aan de mensen die er dagelijks mee moeten werken, neemt mensen mee in het veranderproces. De procesbeschrijvingen werden al gauw als aanzet gebruikt om de veranderingen eerst voor alle opleidingen en later voor de hele Amarantis groep op te pakken. Ook in de contacten tussen de gemeente Amersfoort, projectleden van zorggerelateerde partijen, het ROC Midden-Nederland en het Hoornbeeck College toonde zij haar meerwaarde”.
…Ruben van der Weijden, teammanager en Nel van Weerd, hoofd Onderwijs & Ontwikkeling, ROCASA Amersfoort

…“Procesmanager, ondernemend. Scherpe analyse van wat er gebeurt in een organisatie en kan dat vertalen naar processtappen. Weet daarbij mensen mee te krijgen. Is uitnodigend en gericht op resultaat. Ervaring in onderwijs en kennisintensieve dienstverlening. Snapt wat het is om transparant en controleerbaar te zijn. Prettig in de omgang, direct, secuur en resultaatgericht.”
…Johannes Arets, K+V Interim Management Search, ivm opdracht ROC RIVOR, Tiel

…”Door samen te werken met de Kwaliteitsadviseur, zijn de relaties van Questback Nederland in staat de ask&actfunctionaliteiten effectief in te zetten als feedbacksysteem: inmiddels heeft zij al drie relaties ondersteund in het opzetten van klanttevredenheidsonderzoeken en daarmee de informatiewaarde van de rapporten vergroot. Zij ontwikkelde tevens voor ons een laagdrempelige workshop om onze wederzijdse relaties beter marktonderzoek en (klant-) tevredenheidsonderzoeken (“performance tracking”) te laten opzetten en uit te voeren. Onder meer de training verzorgd bij de Rabobank Alkmaar e.o.: zij waardeerden dat met een 8!”
… Ed Vlietman, managing director Questback Nederland bv

…”Virginie heeft met grote doortastendheid het kwaliteitsmanagementsysteemvan Scherpenzeel bv binnen een aantal dagen weer helemaal ge-update waardoor de audit zonder problemen kon worden gehouden. Haar kennis en kunde hebben wij bijzonder gewaardeerd en kan ik haar werkwijze bij iedereen warm aanbevelen.”
…Jan van der Roest, commercieel directeur en portefeuillehouder kwaliteit, Scherpenzeel bv

De volledige curriculum vitae en opdrachtenlijst is altijd actueel te volgen via LinkedIn!