de Kwaliteitsadviseur logo
Wat is kwaliteitsmanagement


Voor u heb ik al heel wat managementliteratuur gelezen over dit onderwerp. Zo zijn Eliyahu Goldratt, Stephen Covey en Daniel Ofman mijn persoonlijke favorieten. Maar aan definities heeft u niet zoveel en ik zou veel auteurs over dit onderwerp tekort doen als ik toch zou citeren op deze plaats. Mijn visie op kwaliteitsmanagement houdt in dat het in feite een combinatie is van toegepaste bedrijfskunde en sociale wetenschappen tegelijkertijd. Kwaliteitsmanagement integreert meerdere organisatiedisciplines. Het gaat uit van het uitgangspunt dat kwaliteit maakbaar en beheersbaar is en dit geldt voor zowel de producten c.q. diensten die uw organisatie aanbiedt èn voor de productie- en voortbrengingsprocessen in uw organisatie. Middelen, mensen èn leiderschap maken kwaliteit. Het realiseren van kwaliteit heeft een harde en een zachte kant. Beiden zijn nodig. En kwaliteit kan in sommige gevallen heel goed meetbaar zijn en in andere gevallen een ervaring zijn (de gevoelde verbinding): minder goed meetbaar maar wel heel bepalend voor duurzame relaties met klanten en uw omgeving! De kosten van het niet bieden of realiseren van kwaliteit zijn evenredig heel goed meetbaar (denk aan uitval / afval / reparatie / herstel…) of zijn juist meer verborgen (loyaliteit / imagoverlies…). Het managen van kwaliteit vraagt de inzet van een combinatie van meerdere disciplines en begint daarom bij een duidelijke en door leiderschap uitgedragen en door medewerkers gedeelde visie op kwaliteit. Het managen van kwaliteit vraagt om beheersingssystemen, vraagt om metingen en vraagt om continue bijstelling van processen. Kwaliteitsmanagement is gericht op het samen werken aan excellent organiseren en continu, aantoonbaar verbeteren om strategische doelen te realiseren.

< Terug