de Kwaliteitsadviseur logo
5 speerpunten


Kwaliteitsmanagement richt zicht enerzijds op het voldoen of overtreffen van de klantverwachtingen (effectiviteit) en anderzijds op het zo slim mogelijk organiseren van de werkzaamheden binnen het bedrijf of de instelling (efficiency). Om die reden richt je een kwaliteitsmanagementsysteem in. Dat omvat in feite altijd vijf speerpunten: het ontwikkelen van een visie op kwaliteit, het beheersen van kwaliteit, het meten van kwaliteit, het verbeteren ervan en tot slot het borgen en aantoonbaar maken van kwaliteit in de organisatie.

Klik op de woorden in de hiernaast afgebeelde leercyclus en lees verder wat de Kwaliteitsadviseur daarin voor u kan betekenen.

visie
borgen beheersen
verbeteren meten